Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdannings- og yrkesrådgivar

Utdannings- og yrkesrådgivar skal hjelpe deg i å utvikle din eigen kompetanse, samt bidra til å bevisstgjere og støtte deg i dine eigne val av utdanning og yrke.

 

Utdannings- og yrkesrådgivning kan handle om:

 • Karriererettleiing
 • Utdanningsprogram
 • Programfag
 • Programfag til valfag
 • Omval

 Utdanning- og yrkesval etter vidaregåande skule:

 • Søknadsfrister
 • Inntakskrav
 • Finansiering
 • Kva slags krav blir stilt til dei ulike utdanningane
 • Studier i utlandet
 • Interessetestar
 • Lån og stipend
Årshjul for utdannings- og yrkesrådgjeving 2016-2017
Måned   Aktivitet Trinn
August Så snart som mogleg Orientering om fagval 3PBY
    Orientering om søknader om fritak i fag Alle
    Presentasjon av rådgivarane i klassene Vg1
    Fagval i fremmedspråk Vg1
    Orientering om val i matte ("T" eller "P") 1ST/1MD
    Foreldremøte Vg1/Vg2
September   Val av teoretisk - og praktisk matematikk Vg1
  15. sept. Frist for å melde seg opp som privatist Alle
Oktober   Karriererettleiing (grupper/individuelt) Vg1/Vg2
November   Åpen dag på høgskulane i Lillehammer og Gjøvik 3ST/3MUS/3PBY
    Yrkes- og utdanningsmesse U-skular
    Orientering i klasser om ulike utdanninger Vg1/Vg2
    Individuell rettleiingssamtale Vg1/Vg2
    Oppfølgjing i sam