Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Råd og utval

Oversikt over medlemmar i elevrådet, kantinerådet og skulemiljøutvalet.

Elevrådet

Tidleg i skuleåret, etter at kvar klasse har vald sine tillitselevar, blir det arrangert elevrådsseminar om elevrådet sitt arbeid. I januar blir det så valt elevrådsstyre med elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og styremedlemmar, samt representantar til ymse utval.

Etter seminaret om hausten tek elevrådet til å utvikle ein handlingsplan, på lik linje med handlingsplanen for skulen. Når denne er ferdig, og mål er sett, startar arbeidet opp mot desse delmåla. Landsorganisasjonen for elevarbeid i Norge er EO - Norsk Elevorganisasjon – elev.no Elevrådet har representantar i skuleutval, skulemiljøutval, kantineråd, OD-komité og utsmykkingskomité.
 

Elevrådsstyre etter val i februar 2016:
Leiar Aasmundstad, Tea K Uhlen, 2MUS        917 95 619 Epost
Nestleiar Aert Inge van, 2MUS 954 96 569 Epost
Sekretær Resvoll, Andrine, 2STB 918 06 815 Epost
Økonomiansv.   Berge, Simen 1STB 951 78 284 Epost
Styremedlem Spjotum, Ivar, 2DEL 904 79 725 Epost
Styremedlem Randen, Peter Sandbu, 1ELB 469 55 035 Epost
Styremedlem Remen, Jorunn Marie, 1MD 413 62 644 Epost
Styremedlem Sønsteby, Karen, 2AMK 900 18 802 Epost
Styremedlem Kvitrud, Elin, 1MD 918 61 751 Epost

 

Kantineråd

I kantinerådet er elevane representerte. Gjennom dette rådet kan dei påverke tilbod og prisar.


Kantineråd:
Rektor Sætre, Ingvild Rønn 950 55 305 Epost
Helserådgiver Harerusten, Synnøve 415 37 291 Epost
Kantineansv. Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
Vaktmeister Nordølum, Jan Erik 970 07 176 Epost
Elevrådsrep. Randen, Petter Sandbu 469 55 035 Epost

 

Skulemiljøutvalet


Skulemiljøutval:
Rektor Sætre, Ingvild Rønn 950 55 305 Epost
Tilsette Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
Tilsette Sørensen, Eldbjørg 951 38 496 Epost
Tilsette (Delta) Rasmussen, Anne-K. 915 56 830 Epost
Elevrådsstyre Førlandsås, Emma 416 68 417 Epost
Elevrådsstyre Spjotum, Ivar 904 79 725 Epost
Elevrådsstyre Aasmundstad, Tea K Uhlen 917 95 619

Epost

Elevrådsstyre Aune, Daniel Simon Johansen 988 08 298

Epost

Elevrådsstyre / leiar Aert, Inge van 954 96 569 Epost

AMU

Rektor Sætre, Ingvild Rønn 950 55 305 Epost
Sekretær/avdleiar Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
Delta / andre tilsette Rasmussen, Anne-Kari R 915 56 830 Epost
Leiinga Nystuen, Rolf 970 10 941 Epost
Elevrådsleiar Aasmundstad, Tea Karoline 917 95 619 Epost
Nestleiar, elevrådet Slettemark, Sigurd Kanppsko 980 91 827 Epost
Hovudvernombud Holten, Per Ivar 911 37 544 Epost
Tillitsvald Hagen, Vemund 901 17 916 Epost

 

TU

.
Rektor Sætre, Ingvild Rønn 950 55 305 Epost
Leiinga Nystuen, Rolf 970 10 941 Epost
Hovudtillitsvald Holten, Per Ivar 901 17 916 Epost
Tillitsvald Tekna Moen, Steinar 907 90 206 Epost
Tillitsvald Nito Bråten Tormod 905 53 320 Epost
Tillitsvald Fagforbundet Brusveen Jo 911 53 465 Epost
Tillitsvald Delta Rasmussen Anne Kari K 915 56 830 Epost
Tillitsvald for NDF Holten, Per Ivar 911 37 544 Epost
Vara / kopi til:      
Fagforbundet Sæther Åse 456 11 138 Epost
Delta Rusten Tove 414 41 049 Epost

Sierra Leone

.
Medlem Aune Daniel Simon Johansen, 2DEL 988 08 298 Epost
Medlem Skaar, Sjur Torgeirsson, 1STA 468 05 492 Epost
Medlem Spjotum Ivar, ELA 904 79 725 Epost
Medlem Rolstad Marit , 3MUS 902 88 549 Epost
Sist oppdatert 21.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering