Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Råd og utval

Oversikt over medlemmar i elevrådet, kantinerådet og skulemiljøutvalet.

Elevrådet

Tidleg i skuleåret, etter at kvar klasse har vald sine tillitselevar, blir det arrangert elevrådsseminar om elevrådet sitt arbeid. I januar blir det så valt elevrådsstyre med elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og styremedlemmar, samt representantar til ymse utval.

Etter seminaret om hausten tek elevrådet til å utvikle ein handlingsplan, på lik linje med handlingsplanen for skulen. Når denne er ferdig, og mål er sett, startar arbeidet opp mot desse delmåla. Landsorganisasjonen for elevarbeid i Norge er EO - Norsk Elevorganisasjon – elev.no Elevrådet har representantar i skuleutval, skulemiljøutval, kantineråd, OD-komité og utsmykkingskomité.
 

Elevrådsstyre etter val i september 2017
Leiar Aasmundstad, Tea K Uhlen, 3MUS        917 95 619 Epost
Nestleiar Aert Inge van, 3MUS 954 96 569 Epost
Sekretær Resvoll, Andrine, 3STB 918 06 815 Epost
Økonomiansv.   Berge, Simen 2STB 951 78 284 Epost
Styremedlem Spjotum, Ivar, 3DAT 904 79 725 Epost
Styremedlem Rognerud, Martin 1BAA 901 30 945 Epost
Styremedlem Remen, Jorunn Marie, 2MUS 413 62 644 Epost
Styremedlem Liahagen, Trygve 1MD 951 48 097 Epost
Styremedlem Kvitrud, Elin, 2MUS 918 61 751 Epost

 

Kantineråd

I kantinerådet er elevane representerte. Gjennom dette rådet kan dei påverke tilbod og prisar.


Kantineråd:
Rektor Solheim, Leif 419 24 538 Epost
Helserådgiver Harerusten, Synnøve 415 37 291 Epost
Kantineansv. Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
Vaktmeister Nordølum, Jan Erik 970 07 176 Epost
Elevrådsrep. Kvitrud, Elin 918 61 751 Epost

 

Skulemiljøutvalet


Skulemiljøutval:
Rektor Solheim, Leif 419 24 538 Epost
Tilsette Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
Tilsette Sørensen, Eldbjørg 951 38 496 Epost
Tilsette (Delta) Rasmussen, Anne-K. 915 56 830 Epost
Elevrådsstyre Remen, Jorunn Marie 413 62 644 Epost
Elevrådsstyre Spjotum, Ivar 904 79 725 Epost
Elevrådsstyre Aasmundstad, Tea K Uhlen 917 95 619

Epost

Elevrådsstyre Liahagen, Trygve 951 48 097

Epost

Elevrådsstyre / leiar Aert, Inge van 954 96 569 Epost

AMU

Rektor Solheim, Leif 419 24 538 Epost
Sekretær/avdleiar Falkenhaug, Rune 905 70 344 Epost
De