Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forvirring rundt fraværsgrensa

Illustrasjonsbilde skole - Klikk for stort bildeOppland fylkeskommune hadde tolket rundskrivet fra utdanningsdirektoratet annerledes enn andre fylker, men korrigerer nå rutinene.

1.august ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skole. Karakterene står i fare med for stort udokumentert fravær.

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til innsats og forhindre skulk. En elev som har takket ja til en skoleplass i videregående skole har plikt til å møte opp og delta i undervisningen.

Nytt fra høsten er at elever normalt ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag.

Etter særlig skjønn kan imidlertid rektor godta udokumentert fravær opp til 15 % i helt spesielle tilfeller.

Dersom eleven kan dokumentere fravær som sykdom, velferdsgrunner, tannlegetime, arbeid som tillitsvalgt og annet nevnt i forskrift til opplæringsloven, gir det fratrekk fra regelen.

Fylkesopplæringssjefen beklager

Utdanningsdirektøren i Oppland, Trond Johnsen har etter samtale med departementet gitt fylkesopplæringssjefen følgende presisering:

  • Trafikkopplæring/kjøretimer regnes som fravær og unntas ikke fra 10%- regelen

 

  • Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med timekort fra annen sakkyndig, som for eksempel helsesøster, fysioterapeut, tannlege eller psykolog. Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

 
Når det gjelder kjøretimer og trafikkopplæring, er dette spesifikt tatt opp med statsråden i Stortinget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=65427

Fylkesopplæringssjefen har rettet seg etter dette, og fjerner muligheten for egenmelding i Oppland.

Et eventuelt fravær knyttet til trafikkopplæring kan heller ikke unntas fra 10% regelen.

Nytt rundskriv i tråd med disse avklaringene er utarbeidet, og skjema for melding av fravær er korrigert. Fylkesopplæringssjefen beklager ulempene dette får for skolene.

Alt skal føres

Alt fravær skal føres, og blir dette for stort, har ikke faglærer vurderingsgrunnlag for å sette karakter uansett grunn til fraværet.

Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at eleven ikke automatisk vil være kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen skal informere om fraværsgrensen, og gi varsel når det kan være fare for ikke å få karakter.

Revidert FOS rundskriv 13-2016 Innføring av ny fraværsgrense, etter presisering fra Fylkesmannen og Kunnskapsdepartementet  (PDF, 743 kB)

 

Les mer om fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Publisert av Elin Stokkenes. Sist oppdatert 02.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering