Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørreundersøkelse om frafall

I perioden mars–april blir det gjennomført en spørreundersøkelse blant Vg2-elever.

IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging, og prosjektet har som mål å hindre frafall i videregående skole.

Vg2-elever i flere fylker

I forbindelse med evalueringen av prosjektet skal gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant elever i Vg2 i fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark.

For at undersøkelsen skal gi et riktig bilde håper vi at flest mulig deltar.

Gjennomføres i skoletiden

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden, i perioden mars–april 2018.

Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om trivsel og opplevelse av mestring i skolen og planer for utdanning og yrke. I tillegg vil skjemaet inneholde spørsmål om hvordan elevene har det i hverdagen, forhold til foreldre/foresatte og venner, selvbilde, psykiske plager og fritidsaktiviteter.

Alle som deltar er sikret full konfidensialitet, og det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Informasjonsbrev om spørreundersøkelsen (PDF, 194 kB)

Information in English - survey, evaluation of the IKO-project (PDF, 193 kB)

Informasjon om prosjektet

Fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2018/19 prøver fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. Modellen kalles IKO-modellen.

IKO-modellen skal sikre at elever som står i fare for å avslutte opplæringen oppdages, og at det iverksettes målrettede tiltak på et tidlig stadium. I prosjektperioden implementeres IKO-modellen i halvparten av skolene. Hvilke skoler som deltar i utprøvingen av modellen er tilfeldig.

Prosjektet varer i tre år, finansieres av Kunnskapsdepartementet, og skal evalueres i samarbeid med forskere fra OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus).

Målet med evalueringen er å finne ut om skolenes bruk av IKO-modellen bidrar til at flere elever gjennomfører videregående opplæring. Data samles inn gjennom offentlige registre og spørreskjemaer, samt intervjuer og observasjoner av lærernes og andre ansattes arbeid. 

Les mer om IKO-modellen

Sist oppdatert 16.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering