Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørreundersøkelse, tilsyn

Informasjon om spørreundersøkelse til foreldre og foresatte

Fylkesmannen i Innlandet gjennomfører i april et tilsyn i Nord-Fron kommune.

Å føre tilsyn betyr at vi skal undersøke om det sikres at innbyggernes rett til tjenester fra kommunen og fylkeskommunen blir ivaretatt. Tilsynet omfatter ungdomsskolen, videregående skole (Vg1-elever), skolehelsetjenesten, rus/psykisk helse, fastlege og barneverntjeneste.

Vi er interessert i å vite hva som er elevenes erfaringer med skolen og skolehelsetjeneste. Undersøkelsen er anonym, slik at vi ikke kan se hva den enkelte elev har svart.Deltagelsen er frivillig. Elevundersøkelsen skal ivareta barns rett til å bli hørt i saker som angår dem, jf. barnekonvensjonens artikkel 12. Skolen vil gi nærmere informasjon om gjennomføringen.

Sist oppdatert 03.04.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering