Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

UngData 2016

Arkiv Informasjon til foresatte og elever om Ung Data 2016 - undersøkelsen  

På oppdrag fra Nord- Fron kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region øst (KoRusØst) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdomsskoleelever. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Nord- Fron kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen foregår på skolen. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, vold og rusmidler. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no .Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRusØst.

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.ungdata.no med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkelt­spørsmål.

Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentlig­gjøres.

Foresatte kan reservere seg mot at deres barn skal delta ved å gi beskjed til kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha noen verdi er det viktig at så mange som mulig deltar.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms­undersøkelser gjennomført i andre kommuner.

Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med spesialrådgiver Johs Nermo ved KoRusØst (93 09 98 25)/johannes.nermo@sykehuset-innlandet.no) eller kontaktperson for under­søkelsen i Nord- Fron kommune, Nina B Haugen (91852042) nina.birgitte.haugen@nord-fron.kommune.no

Sist oppdatert 03.03.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering