Eksamen for privatister

På eksamen får du testet kunnskapen om alt du har lært, skriftlig, muntlig eller praktisk

Du må som privatist:

  • gjøre deg kjent med innholdet i veiledningen for privatistweb
  • vite at oppmeldingen ikke er gyldig før den er betalt via privatistweb
  • ikke melde deg opp i to skriftlige fag som har eksamen samme dag
  • sende inn nødvendig dokumentasjon
  • vite at du kan bli overført til et annet eksamenssted enn førstevalget
  • gjøre deg kjent med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen
  • ta med gyldig legitimasjon på eksamensdagen - pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
  • vite at klagefristen for skriftlig og muntlig eksamen er 10 dager, og at den løper fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller burde gjort deg kjent med karakteren

Eksamensdatoer

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratet og i Privatistweb. Dato for muntlig eksamen offentliggjøres på skolen for elever. Privatister får tilsendt dato for muntlig eksamen fra skolen etter oppmelding.

Vær oppmerksom på at det er ulike retningslinjer for Hedmark og Oppland i vårhalvåret.

Eksamen for privatister

 

Til toppen