Elevkontakt

Skulen har nå eigen elevkontakt. Ho heiter Gro Solberg.

Ein del av prosjektet LIV

Elevkontakta er ein del av elevtenesta og prosjektet «LIV - livsmestring og inkludering i Vinstra vidaregåande», som har mål om:

  • auka trivsel for hybelbuarar og elevar ved Vinstra vidaregåande skule.
  • å skape møteplasser som «Open skule med middagsservering og aktivitet».
  • at «Livsmeistring» skal på timeplanen, og gje elevar kunnskap til å ta gode val for seg sjølve.

Open skule kvar onsdag

Kvar onsdag kl. 15.30 er det "Open skule". Dette er for alle elevar ved skulen (både hybelbuarar og andre elevar). 

Elevane får kjøpt middag og dessert/kake til 40 kroner. Det er påmelding tysdag (i kantina). Følg med på infoskjermane kvar veke for meny. 

Ta kontakt med Gro:

Til toppen