Elev-PC

Her kommer det informasjon om elev-PC.

Den nåværende ordningen videreføres ut skoleåret 2019/2020.

Fra skoleåret 2020/2021 blir det felles ordning for alle de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune. Informasjon legges ut i løpet av våren 2020.

Til toppen