Utdeling av jod-tabletter

Om det oppstår en atomhendelse, vil elever under 18 år få utdelt jod-tabletter på skolen. Tablettene blir bare delt ut dersom Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det.

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jod-tabletter tilgjengelige. Kommunene distribuerer tablettene til skolene. Kommuner med videregående skoler har ansvar for å distribuere jod-tabletter til alle elever under 18 år selv om elevene bor i andre kommuner. 

Sannsynligvis ikke behov

Norge har god atomberedskap og vi er godt forberedt hvis det skulle komme utslipp av radioaktive stoff i Ukraina eller andre steder.

Om det skulle oppstå et utslipp av radioaktive stoffer i Ukraina, og vinden blåser mot Norge, vil det ikke føre til akutt fare for folk i Norge. Avstanden er så stor at utslippet vil fortynnes kraftig før det kommer hit. 

Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (dsa.no)

Kriseutvalget for atomberedskap bestemmer

Tablettene skal bare benyttes hvis Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om det, og kun på det tidspunktet og i den doseringen som anbefales.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har mer informasjon om jod-tabletter ved atomulykker.

Oppbevares på skolen

Helsemyndighetene anbefaler at jod-tablettene oppbevares på skolene der elevene oppholder seg på dagtid. Da er tablettene tilgjengelige hvis det skjer en hendelse med forventet radioaktivt nedfall i åpningstiden til skolen.

Til elever under 18 år

Alle elever under 18 år vil få utdelt tabletter på skolen hvis det blir behov. Det forventes at elever over 18 år sørger for jod-tabletter selv.

Elever under 16 år må ha samtykke

For elever under 16 år trenger skolen foresatte sitt samtykke til å kunne dele ut jod-tabletter ved en eventuell kjernefysisk ulykke, i tråd med nasjonale myndigheters råd.

Samtykkeskjema

Samtykke til utlevering av jod-tabletter for barn under 16 år (PDF, 44 kB)

Samtykkeskjemaet slettes når eleven har fylt 16 år.

Til toppen