Skulen si leiing

Skulens leiing består av rektor og seks avdelingsleiiarar. 

  • Leif Solheim, rektor
  • Mette Marie Skurdal, avdelingsleiar for spesialundervisning og helse- og oppvekstfag
  • Grete Vargeid, avdelingsleiar for musikk, dans og drama (vikariat for Vegard Moshagen)
  • Rune Falkenhaug, avdelingsleiar for elektrofag, IKT og kontor. Økonomiansvarleg
  • Kari Åse Tvete Hernæs, avdelingsleiar for studiespesialisering
  • Synnøve Harerusten, avdelingsleiar for elevtenesta, bibliotek og kantine
  • Bjørn Tofte, avdelingsleiar for bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og driftsavdeling 
Til toppen