UngData 2020

 Informasjon om ungdataundersøkinga i Innlandet 2020:

Klikk for stort bilde

Ungdataundersøkinga

I løpet av veke 10–13 skal ungdataundersøkinga gjennomførast blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mogleg deltek. 

I vedlagte informasjonsbrev kan de lese meir om:

  • Føremålet med undersøkinga
  • Kva spørsmål som blir stilt
  • Korleis undersøkinga blir gjennomført
  • Tid og stad for undersøkinga
  • Frivilligheit og personvern
  • Kontaktinformasjon

Klikk for stort bilde Per Bråtet

Til toppen