Flomsikring Givra - omkjøring

Informasjon om midlertidig stenging av Gamle Skåbuvegen.. - Klikk for stort bilde

I samband med arbeidet med flomsikring av Givra er nå innkjøringa til Gamle Skåbuvegen stengt. Nord-Fron kommune har informert om at det dessverre ikkje er mogleg å merke innkjøringa med innkjøring forbode - skilt som arbeidsvarsling. 

Det er ikkje mogleg å gå vestover Gamle Skåbuvegen for å komme til Peer Gynt- senteret og området rundt. Det er dessverre heller ikkje mogleg å etablere midlertidig gangveg i krysset. 

Sjå elles kart. 

Gml Skåbuvegen - Klikk for stort bilde

Til toppen