Skoleskyss som normalt når yrkesfagene starter opp igjen

Mandag 27. april starter våre videregående skoler opp igjen programfagene innen yrkesfaglig utdanningsprogram. Dette gjelder også dem som tar yrkesfag i et voksenopplæringsløp.

Klikk for stort bildeSelv om som skoleskyssen også starter igjen, er det av smittevernhensyn fortsatt slik at elevene blir oppfordret til å bruke alternative transportmidler. Bussene går til vanlige tider, det vil si om morgenen og om ettermiddagen.

- Det er ikke mulig å tilpasse skyssen eventuelle kortere skoledager, sier fagleder Tor Haugstulen i Innlandstrafikk.

Les mer om skoleskyss hos Innlandstrafikk

Redusert kapasitet – økt renhold

Bussene kommer til å kjøre med redusert kapasitet. Hvis det blir kapasitetsproblemer, er Innlandstrafikk forberedt på å sette inn nødvendige tiltak.

- Det blir økt renhold på bussene – etter hver tur. I tillegg blir det restriksjoner på hvor tett passasjerene kan sitte. Transport som foregår med drosje, vil kjøre med halvfulle biler av smittevernhensyn, sier Tor Haugstulen.

For elever som benytter seg av ordinære ruter, er det viktig å være klar over at eksempelvis bybusser nå kjører med timesavganger i stedet for hyppigere frekvens som ofte er normalen.

- Rutene endrer seg en del for tiden. Det kan være lurt å sjekke med Entur-appen hvis man er usikker, sier Tor Haugstulen i Innlandtrafikk.

Tre grunnpilarer for smittevern

Skolene som igjen skal ta imot elever, er allerede godt i gang med planleggingen. Den nye smittevernveilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet stiller krav til både ansatte og elever. Grunnpilarene er at syke personer ikke skal være i skolen, og at det er avgjørende med god hygiene og redusert kontakthyppighet mellom personer.

- Vi er blitt vant til å ha god hånd- og hostehygiene nå, og den må vi opprettholde. Eleven og ansatte skal for eksempel vaske hender når de ankommer skolen, og vi skal sørge for at det er tilrettelagte muligheter for det, sier kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen i Innlandet fylkeskommune.

- De ansatte skal også gjennom en opplæring hvor de blir godt kjent med innholdet i smittevernveilederen, legger Gregersen til.

I tillegg til god hånd- og hostehygiene, vil det bli forsterket renhold på utsatte områder. Det er eksempelvis hyppig rengjøring av overflater og regelmessig søppeltømming.

Lokale tilpasninger

Undervisningen og skoledagens forløp vil også bli lagt opp slik at unødvendig nærkontakt skal unngås. Pauser bør avholdes på ulike tidspunkt for å begrense antall elever som er ute samtidig. Veilederen sier også at deling av mat og drikke skal unngås, og deling av utstyr og verktøy skal begrenses.

Tiltakene gjelder for alle skolene, men de vil ha ulik påvirkning alt etter hvordan de ulike byggene er utformet fysisk. Skoler som har muligheter til det, kommer til å ha forskjellige oppmøtetider og oppmøtesteder.

Solid jobb

- Dette blir en ny utfordring, og vi skal klare denne også. Lærerne har gjort en kjempejobb siden skolene ble stengt, men det har også resten av organisasjonen gjort. Rektorer og avdelingsledere er viktige støttespillere for lærerne også i denne prosessen, sier kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen.

Det vil fortsatt være fjernundervisning som gjelder for fellesfagene for yrkesfaglig utdanningsprogram og alle fag innen studieforberedende utdanningsprogram.

 

Her finner du Utdanningsdirektoratet og smittevernveilederen

Til toppen