Skulestart

Velkomen til skulestart!

 

Dato
16. august 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Vinstra vidaregåande skule

Kl 08.00: Alle vg1 - elevar

Kl 09:00: Alle vg2 - elevar

Kl 10:00: Alle vg3 - elevar

Alle møter i Aulaen (gymsal)

Nyttig informasjon til skulestarten.

Til toppen