Vinstra vidaregåande skule

Ungdata 2020

I veke 10–13 skal ungdataundersøkinga gjennomførast blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mogleg deltek. 

Les meir om undersøkinga

Kva skjer?

Til toppen