Forslag til ny skole- og tilbudsstruktur er klart

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud legger fram tre alternativer i sitt forslag til ny skole- og tilbudsstruktur for Innlandet.

Temadag

Avgangselevane har gjennomført temadag.

Vårprosjekt for Musikk, dans og drama

Torsdag 18. april har musikklinja to framsyningar i Inntunet, der temaet er filmmusikk. 

Det reisande klasserommet

I veke 11 reiste elevar til Nice for ei annleis og lærerik skuleveke.

Invitasjon til møte på skulen

Vi inviterer med dette til informasjonsmøte for foreldre og føresette til Vg1- og Vg2- elevar.

Sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer 24. juni–5. juli 2024. I matematikk er det høstskole.

Ungdataundersøkinga 2024

Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12. Her er informasjon til elevar og føresette.

Portugal: moglegheiter for yrkesfagpraksis

Les reisebrev frå fire yrkesfaglærarar som var på jobbskygging gjennom Erasmus+ midlar.

Regionmesse for ungdomsbedrifter

Torsdag 25. januar var ungdomsbedrifter frå Nord-Gudbrandsdal, avd. Otta, og Vinstra vidaregåande skular samla på Peer Gynt-senteret for å vise fram bedriftene sine. 

Vil du jobbe som eksamensvakt?

Vi søker vakter til eksamen og prøver. Vi tilbyr opplæring og 233 kroner per time. Søknadsfrist 1. februar 2024.