Miljøkoordinator

Skulen har eigen Miljøkoordinator.

Oppfylgjing av hybelbuarar

Miljøkoordinator har særskilt oppfylgjing av hybelbuarar, oppgåver knytta til "Drømmeskolen", fremjer sosiale tiltak ved skulen, har tett samarbeid med russen og deltek i elevrådet. 

Open skule kvar onsdag

Kvar onsdag kl. 15.30 er det "Open skule". Dette er for alle elevar ved skulen (både hybelbuarar og andre elevar). 

Elevane får kjøpt middag og dessert/kake til 40 kroner. Det er påmelding tysdag (i kantina). Følg med på infoskjermane kvar veke for meny.