Helserådgivar

Helserådgivar er eit lågterskeltilbod på skulen for deg som treng nokon å prate med om tema innanfor helse, trivsel og kropp.

Kontortid

Måndag–fredag kl. 08:00–15:30

Helserådgivaren held til i 2. etasjeover inngang/foaje.

Helserådgivaren si rolle

Helserådgivar er tilgjengeleg for kvar enkelt elev og arbeider i klassane med ulike emne innanfor livsmeistringsfag. Tema - fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse eller sjukdom er ansvarsområde. Tverrfagleg samarbeid internt og eksternt i samband med systemsaker, med mål om å fremje helse og trivsel er også helserådgivar sitt mandat.

Helserådgivar skal være lett å få tak i for alle elevar og ein treng ikkje avtale for å ta kontakt. Foreldre er og velkomne til å ta kontakt.

Helserådgivar kan kontakte andre hjelpeinstansar i kommune eller spesialisthelsetenenste for tilvisning vidare, når det er ynskjeleg.

Målet til tenesta er å bidra til auka trivsel og meistring for ungdom.

Helserådgivar har teieplikt etter helsepersonellova.

Psykisk helse

 • Sjølvkjensle, sjølvbilete og kroppsbilete
 • Vener og relasjonar
 • Rus og uro/vanskar i forhold til rus hjå vener eller familie
 • Tristheit / depresjon
 • Sjølvskading
 • Stress / uro
 • Mobbing / vald
 • Familieproblem
 • Spiseforstyrring
 • Sorg

Fysisk helse

 • Fysisk aktivitet
 • Skader / Sårbehandling
 • Allergi / utslett
 • Muskel / skjelettplager
 • Kosthald og daglege funksjonar

Seksualitet

 • Spørsmål kring prevensjon
 • Reseptar på prevensjon
 • Graviditetstest og støtte i samband med spørsmål kring dette
 • Testing av kjønnssjukdommar
 • Forelsking, samliv og seksualitet
Til toppen