Sosialpedagogisk rådgivar

Er det noko som tynger og som påverker deg i kvardagen og skulegangen din, kan det være godt å ha nokon å prate med. Her kan du få hjelp til å finne deg til rette i skulekvardagen.

Kontortid

Måndag–fredag kl. 08:00–15:30

Sosialpedagogisk rådgivar held til i 2. etasje over inngang/foaje.

Kva kan rådgivaren hjelpe deg med?

Sosialpedagogisk rådgiving kan handle om at du har behov for nokon å prate med, om til dømes:

  • Låg skulemotivering
  • Skuletrøttheit
  • Fråver
  • Studieteknikk
  • Bekymringar
  • Rusproblematikk
  • Konfliktløysing
  • Sorg
  • Tristheit
  • Angst