Utdannings- og yrkesrådgivar

Utdannings- og yrkesrådgivar skal hjelpe deg i å utvikle din eigen kompetanse, samt bidra til å bevisstgjere og støtte deg i dine eigne val av utdanning og yrke.

Kontortid

Måndag–fredag kl. 08:00–15:30

Utdannings- og yrkesrådgivaren held til i 2. etasje over inngang/foaje.

Utdannings- og yrkesrådgivning kan handle om:

 • Karriererettleiing
 • Utdanningsprogram
 • Programfag
 • Programfag til valfag
 • Omval

Utdanning- og yrkesval etter vidaregåande skule:

 • Søknadsfrister
 • Inntakskrav
 • Finansiering
 • Kva slags krav blir stilt til dei ulike utdanningene
 • Studie i utlandet
 • Interessetestar
 • Lån og stipend