Parkering

Alle elevar skal parkere på grusbana.

Grusbana blir også dette skuleåret brukt som bussoppstillingsplass, sjå skilt ved innkjøyring som viser kvar privatbilar kan parkere.  

Vi ber om at alle som kjøyrer elevar til og frå skulen med privatbil ikkje kjøyrer inn på skulens område, men i staden slepper av eleven ved parkeringa på grusbana. Da unngår vi farlege trafikksituasjonar inne på skuleområdet.

Vi viser til skilt med innkjøyring forbode ved innkjøyringa. Einaste unntaket er for elevar med spesialskyss og for varelevering. 

Til toppen