Råd og utval

Oversikt over medlemmar i elevrådet, kantinerådet, skulemiljøutvalet, arbeidsmiljøutvalget og tillitsutvalget. 

Elevrådet

Tidleg i skuleåret, etter at kvar klasse har vald sine tillitselevar, blir det arrangert elevrådsseminar om elevrådet sitt arbeid. I januar blir det så valt elevrådsstyre med elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og styremedlemmar, samt representantar til ymse utval.

Etter seminaret om hausten tek elevrådet til å utvikle ein handlingsplan, på lik linje med handlingsplanen for skulen. Når denne er ferdig, og mål er sett, startar arbeidet opp mot desse delmåla. Landsorganisasjonen for elevarbeid i Norge er EO - Norsk Elevorganisasjon – elev.no. Elevrådet har representantar i skuleutval, skulemiljøutval, kantineråd, Sierra Leone - komité og utsmykkingskomité.

Kontakt elevrådet

Elevråd
Tittel Navn Klasse
Leiar Jørgen Varpestuen 3STA
Nestleiar Grete Bulling Godlien 3PBY
Sekretær Maren Rønningen 1STB
Økonomiansvarleg Zilan Murat 3PBY
Sosiale media Signe Bakke 1TPB
Styremedlem Eirik Sørlie 1ELB
Styremedlem Per Forberg 2AMK
Styremedlem Oda Nyhus Aanekre 3MUS

Kantineråd

I kantinerådet er elevane representerte. Gjennom dette rådet kan dei påverke tilbod og prisar.

Kontakt kantinerådet

Kantineråd
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Helserådgiver Synnøve Harerusten
Kantineansvarleg Rune Falkenhaug
Vaktmeister Jan Erik Nordølum
Elevrådsrepresentant

Skulemiljøutvalget

Kontakt skulemiljøutvalget

Skulemiljøutvalget
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Tilsette Synnøve Harerusten
Tilsette Eldbjørg Sørensen
Tilsette (Delta) Anne-Kari Rasmussen
Elevrådsstyre Jørgen Varpestuen
Elevrådsstyre Maren Rønningen
Elevrådsstyre Signe Bakke
Elevrådsstyre Grete Bulling Godlien
Elevrådsstyre Oda Nyhus Aanekre

Arbeidsmiljøutvalget

Kontakt AMU

AMU
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Sekretær/avd.leiar Rune Falkenhaug
Delta/andre tilsette Anne-Kari Rasmussen
Leiinga Mette Marie Skurdal
Elevrådsleiar Jørgen Varpestuen
Nestleiar, elevrådet Grete Bulling Godlien
Hovudverneombud Kjell Arne Vole
Tillitsvald Torstein Hermansen

Tillitsutvalget

Kontakt TU

TU
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Leiinga Mette Marie Skurdal
Hovudtillitsvald Torstein Hermansen
Tillitsvald Tekna Steinar Moen
Tillitsvald Nito Tormod Bråten
Tillitsvald Fagforbundet Jo Brusveen
Tillitsvald Delta Anne-Kari Rasmussen
Tillitsvald NDF Yngve Resset
Vara Eldbjørg Berget
Vara Tove Rusten
Til toppen