Råd og utval

Oversikt over medlemmar i elevrådet, kantinerådet, skulemiljøutvalet, arbeidsmiljøutvalget og tillitsutvalget. 

Elevrådet

Tidleg i skuleåret, etter at kvar klasse har vald sine tillitselevar, blir det arrangert elevrådsseminar om elevrådet sitt arbeid. I januar blir det så valt elevrådsstyre med elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og styremedlemmar, samt representantar til ymse utval.

Etter seminaret om hausten tek elevrådet til å utvikle ein handlingsplan, på lik linje med handlingsplanen for skulen. Når denne er ferdig, og mål er sett, startar arbeidet opp mot desse delmåla. Landsorganisasjonen for elevarbeid i Norge er EO - Norsk Elevorganisasjon – elev.no. Elevrådet har representantar i skuleutval, skulemiljøutval, kantineråd, Sierra Leone - komité og utsmykkingskomité.

Kontakt elevrådet

Elevråd
Tittel Navn Klasse
Leiar Sønstebø Sikke Marie 2MUS
Nestleiar Åmodt Eirin Hovde 3STA
Sekretær Urkegjerde Janne Kristin 2MUS
Styremedlem Opsahl Olai 2ELK
Styremedlem Fagervold Henning 2TØM
Styremedlem Nymoen Indy Sophie 3MUS
Styremedlem Rudihagen Isak 3STB
Styremedlem Skuterud Torje 3STB
Sierra Leone - komite Lunde Oliver 2STA
Styremedlem og Sierrea Leone - komite Kristiansen Sigurd Riste 2STB
Sierra Leone - komite Aasmundstad Kari 2STA
Styremedlem Kaldhusdal Kristine Milsteinhaugen 1STB

Kantineråd

I kantinerådet er elevane representerte. Gjennom dette rådet kan dei påverke tilbod og prisar.

Kontakt kantinerådet

Kantineråd
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Helserådgiver
Kantineansvarleg Rune Falkenhaug
Vaktmeister Jan Erik Nordølum
Elevrådsrepresentant

Skulemiljøutvalget

Kontakt skulemiljøutvalget

Skulemiljøutvalget
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Tilsette
Tilsette (Delta)
Elevrådsstyre
Elevrådsstyre
Elevrådsstyre
Elevrådsstyre
Elevrådsstyre

Arbeidsmiljøutvalget

Kontakt AMU

AMU
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Sekretær/avd.leiar Rune Falkenhaug
Delta/andre tilsette
Leiinga
Elevrådsleiar
Nestleiar, elevrådet
Hovudverneombud
Tillitsvald

Tillitsutvalget

Kontakt TU

TU
Tittel Navn
Rektor Leif Solheim
Leiinga Vegard Moshagen
Hovudtillitsvald Yngve Resset
Tillitsvald Tekna Steinar Moen
Tillitsvald Nito Tormod Bråten
Tillitsvald Fagforbundet Jo Brusveen
Tillitsvald Delta Henning Bakke
Tillitsvald UDF Kristin Sommer
Vara Hege Meldal
Vara Tove Rusten
Til toppen