Utånsreglement

Som elev i videregående opplæring får du låne de lærebøkene som trengs i forbindelse med opplæringen. Reglementet skal bidra til enklere administrasjon av utlånsbøkene. 

Skjema for underskrift på at utlånsreglementet er lest og forstått (DOCX, 148 kB)

Skolene opplever imidlertid at en del elever ikke leverer tilbake lånte bøker til rett tid, og at en del bøker blir ødelagt eller tilgriset av eleven. Dette medfører mye ekstraarbeid og store utgifter for skolene. Dette reglementet skal bidra til en enklere administrasjon av utlånsbøker.

Alle bøker som ikke er levert tilbake til skolen innen skoleslutt om våren må erstattes av elev/foresatt.

Utleveres ved skolestart

Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen din levere ut bøker til elevene. Ved de fleste skolene er det skolebiblioteket som er utlånsansvarlig.

Bøkene skal først registreres for utlån i bibliotekets datasystem. Deretter skal du skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på etikett på forsiden) i alle bøkene.

Kontakt straks utlånsansvarlig dersom noen av bøkene du har mottatt er tilsmusset eller ødelagt.

Hvis du bytter fag, må du levere inn bøkene fra opprinnelig fag før du kan låne bøker til det nye faget.

Behandle bøkene pent

Bøkene du låner skal passes godt på og behandles pent. Det er ikke er tillatt til å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj i dem eller lignende. Dersom du mister en bok i løpet av skoleåret, må du straks ta kontakt med utlånsansvarlig.

Innlevering ved skoleslutt

Ved skoleårets slutt skal du levere inn alle bøkene til utlånsansvarlig ved skolen, med mindre det er gjort annen avtale. Siste frist for å levere tilbake utlånsbøkene er skolens siste offisielle skoledag om våren. Det gis ikke unntak fra denne fristen, med mindre det er inngått avtale om det med utlånsansvarlig på forhånd.

Du skal levere tilbake akkurat de samme eksemplarene som du lånte, og som ble registrert på deg i bibliotekets datasystem. Du kan ikke levere tilbake bøker som er registrert på en annen elev. Slutter du før skoleåret er omme må du levere alle lærebøkene senest siste skoledag før du forlater skolen.

Er du privatist skal bøkene leveres innen én uke etter eksamen.

Du må erstatte tapte/ødelagte bøker

Dersom du unnlater å levere tilbake en utlånsbok til rett tid, hvis den ikke er i tilfredsstillende stand (for eksempel på grunn av tilsmussing eller skade) eller hvis du har mistet boka, må du betale det boken koster for at skolen kan kjøpe en ny. Skolen vil da sende deg erstatningskrav for de aktuelle bøkene.

Det er ikke mulig å levere tilbake bøker etter skoleslutt for å slippe å betale erstatningen. Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso, og da må du betale et gebyr i tillegg til prisen på boka/bøkene. Inkassogebyret er på minimum 700 kroner.

Til toppen