Musikk, dans og drama

Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Drøymer du om å stå på ei scene, eller lage låter i studio?

Mange blide ungdommar som sit eller står, og nokre har med instrumentet sitt. - Klikk for stort bileteElevar ved musikklina ved Vinstra vgs.

Programområdet gjev deg moglegheit til å dyrke din interesse for musikk. Dette er ein variert og motiverande måte å få generell studiekompetanse på. 

Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske, og fremjer samarbeidsevne, fantasi og kreativitet.

null - Klikk for stort bileteØving til den årlege kyrkjekonsertenProgramfaga førebur for høgare utdanning innan musikk, dans og drama. Med generell studiekompetanse har du i tillegg mange andre moglegheiter opne.

Tilbodet har fokus på musikkfagleg entrepenørskap, og har mellom anna eige fag på Vg3 der elevane lagar elevbedrifter.

Skulen tilbyr fordjupning innan:

Musikk, dans, drama gjev:

  • generell studiekompetanse som gjev mange studiemoglegheiter vidare.
  • moglegheit til å bli musikar, dansar eller skodespelar.
  • moglegheit til å vere kreativ kvar dag.
  • samarbeid og samspel med andre.
  • eit godt grunnlag for vidare studiar innan musikk, teater, medier, pedagogikk, lydteknikk, filmmusikk, administrativt kulturarbeid m.m.
  • Vg1 er felles grunnkurs for både musikk, dans og drama. Til dømes kan ein velje vg1 musikk her på Vinstra vgs og søkje vg2 dans eller drama på ein annan skule i fylket.

Les meir om musikk, dans og drama på vilbli.no

Skulens tilbod på Vg2:

Skulens tilbod på Vg3:

Slik søker du

Vidare studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet. Dette gjeld både musikk og andre fagfelt.

Du finn opptakskrava til høgskule- og universitetsstudiar på www.samordnaopptak.no