Musikk, dans og drama

Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Liker du å uttrykkje deg gjennom musikk, dans eller drama? Drøymer du om å stå på ei scene? 

Klikk for stort bilde Per Bråtet

Programområdet gjev deg moglegheit til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være ein motiverande måte å få generell studiekompetanse på. Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske og utviklar fantasi og kreativitet.

Programmet fremmar disiplin, samarbeidsevne og ansvarsføling både for enkeltpersonens og fellesskapets utvikling. Programfaga førebur for høgare utdanning innan musikk og dans. Skulen tilbyr fordjupning innan:

Musikk, dans, drama gjev:

  • generell studiekompetanse som gjev mange studiemoglegheiter vidare.
  • moglegheit til å øve opp ditt talent innanfor musikk eller drama/teater.
  • moglegheit til å være kreativ kvar dag.
  • samarbeid og samspel med andre.
  • musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenkjing og evne til samarbeid.
  • eit godt grunnlag for vidare studiar innan musikk, teater, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid. 

Skulens tilbod på Vg2:

Skulens tilbod på Vg3:

Les meir om musikk, dans og drama på vilbli.no

Slik søker du

Vidare studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet. 

Du finn opptakskrava til høgskule- og universitetsstudiar på www.samordnaopptak.no

Klikk for stort bilde Per Bråtet

Til toppen