Musikk, dans og drama

Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Drøymer du om å stå på ei scene, eller lage låter i studio?

Elevar ved musikklinja - Klikk for stort bilete

Programområdet gjev deg moglegheit til å dyrke din interesse for musikk. Dette er ein variert og motiverande måte å få generell studiekompetanse på.  Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske, og fremjer samarbeidsevne, fantasi og kreativitet.

 Programfaga førebur for høgare utdanning innan musikk, dans og drama. Med generell studiekompetanse har du i tillegg mange andre moglegheiter opne. Tilbodet har fokus på musikkfagleg entrepenørskap, og har mellom anna eige fag på vg3 der elevane lagar elevbedrifter. Skulen tilbyr fordjupning innan:

Musikk, dans, drama gjev:

  • generell studiekompetanse som gjev mange studiemoglegheiter vidare.
  • moglegheit til å bli musikar, dansar eller skodespelar.
  • moglegheit til å vere kreativ kvar dag.
  • samarbeid og samspel med andre.
  • eit godt grunnlag for vidare studiar innan musikk, teater, medier, pedagogikk, lydteknikk, filmmusikk, administrativt kulturarbeid m.m.
  • Vg1 er felles grunnkurs for både musikk, dans og drama. Til dømes kan ein velje vg1 musikk her på Vinstra vgs og søkje vg2 dans eller drama på ein annan skule i fylket.

Skulens tilbod på Vg2:

Kyrkjekonsert - Klikk for stort bilete Vinstra vgs

Skulens tilbod på Vg3:

Les meir om musikk, dans og drama på vilbli.no

Vidare studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søkje dei fleste studiar ved høgskular og universitet. Dette gjeld både musikk og andre fagfelt.

Du finn opptakskrava til høgskule- og universitetsstudiar på www.samordnaopptak.no

Til toppen