Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlege vegen til generell studiekompetanse, som du må ha for å studere ved høgskular og universitet. 

Elevar som sit ved pulten og jobbar med skulearbeid. - Klikk for stort bileteElevar på studiespesialisering ved Vinstra vgs. Reed Foto

Kven passar studiet for?

Studiespesialisering passar for deg som likar å arbeide med teoretiske fag. Du bør være samarbeidsvillig, strukturert og sjølvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller rekne.

Kva lærer du?

På Vg1 har du berre fellesfag

På Vg2 og Vg3 har du fellesfag i tillegg vel du fordjupning innan realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Fordjupningsfaga utgjer om lag halvparten av studietida på Vg2 og Vg3.

Realfag

null - Klikk for stort bileteElevane gjennomfører ulike forsøk i realfaga. Reed Foto Les meir om realfag på vilbli.no

Språk, samfunnsfag og økonomi

Les meir om språk, samfunnsfag og økonomi på vilbli.no

Avhengig av fagvala dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • leiing og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Vinstra vgs tilbyr fransk og tysk som framandspråk innanfor fellesfag.

Kvifor velje studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gjev eit breidt fagleg grunnlag.
 • Studiespesialisering gjev generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til ei lang rekkje studiar ved universitet og høgskular.  
 • Du blir godt fagleg førebudd til studiar ved høgskular og universitet, både i Noreg og utlandet. 
 • Du kan velje blant programfag innan realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velje programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskular og universitet.

Døme på kva du kan bli:

 • sjukepleiar, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærar, psykolog eller journalist
 • arkitekt, produktdesignar eller kulturarbeidar

Har du spesielle framtidsdrømmar, så sjekk nøye kva fagkombinasjonar som krevst før du veljer programområde og -fag.

Antall timar i fellesfag

Studiespesialisering – antal timar i fellesfag
Fag Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
Framandspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Programfag 0 15 15 30
Totalt 30 30 30 90

Les meir om studiespesialisering på vilbli.no

Slik søker du