Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlege vegen til generell studiekompetanse, som du må ha for å studere ved høgskular og universitet. 

Klikk for stort bilde Gro Anita Hansen Resset

Kven passar studiet for?

Studiespesialisering passar for deg som likar å arbeide med teoretiske fag. Du bør være samarbeidsvillig, strukturert og sjølvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller rekne.

Kva lærer du?

Du vel fordjupning innan:

Avhengig av fagvala dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • leiing og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Kvifor velgje studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gjev eit breidt fagleg grunnlag.
 • Studiespesialisering gjev generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til ei lang rekkje studiar ved universitet og høgskular.  
 • Du blir godt fagleg førebudd til studiar ved høgskular og universitet, både i Noreg og utlandet. 
 • Du kan velje blant programfag innan realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velje programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskular og universitet.

Døme på kva du kan bli:

 • sjukepleiar, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærar, psykolog eller journalist
 • arkitekt, produktdesignar eller kulturarbeidar

Har du spesielle framtidsdrømmar, så sjekk nøye kva fagkombinasjonar som krevst før du veljer programområde og -fag.

Antall timer i fellesfag

Fellesfag

Timer per uke   
(45 minutters enheter)

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk      3  3
Norsk  4 4 6 14
Matematikk  5   8
Naturfag  5    
Engelsk  5     5
Framandspråk  4 4   8
Samfunnsfag  3     3
Geografi  2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving  2 2 2 6
Sum fellesfag  30 15 15 60
Programfag  0 15 15 30
Totalt  30 30 30 90

Les meir om studiespesialisering på vilbli.no

Slik søker du

Til toppen