Utplassering i Hellas

Seks elevar frå Helsearbeidarfag hadde to vekers praksis på Kreta.

Ein unik praksis er nettopp avslutta. Seks elevar på Vg2 Helsearbeidarfag har jobba i to veker ved ein sjukeheim på Kreta. I tillegg til å jobbe med pasientar, tok dei med seg sju rullatorar som vart donert til sjukeheimen.

Elevar står med hotelvertskap - Klikk for stort bileteElevar med hotelvertskap Vinstra Vgs

Søknadsprosess

Elevane som ynskjte praksisplass på Kreta gjekk gjennom ein søknandsprosess og intervju. Dette er verdifull røynsle å ta med seg til dei seinare skal søkje både lærlingplass og jobb.

Elevane som reiste var: Vilde, Karianne, Helle, Michelle, Tuva og Ingvild.

Jobbpraksis og kulturopplevingar

Dei har delteke i den daglege drifta ved sjukeheimen. Samstundes har dei fått oppleve gresk kultur og mat. Dei besøkte det arkeologiske museum og deltok i den gresk-ortodokse påskefeiringa.

Inntrykka har vore mange og viktige, og har bidrege til både fagleg og personleg vekst.

Elevar står på ei rekke med masker og uniform på - Klikk for stort bileteElevar på sjukeheim Vinstra Vgs
Elevar sitter rundt et bord og spise mat - Klikk for stort bileteElevar på gresk restaurant Vinstra Vgs
Eleven er på flyplass - Klikk for stort bileteElevar tar med seg rullatorar Vinstra Vgs

Erasmus+

Erasmus+ er eit internasjonalt utdannings- og opplæringsprogram. Skulen har søkt og fått midlar som gjer denne typen praksis mogleg. Liss Rønningen Gravdal har vore hovedansvarleg for denne prosessen.